Doelen stellen

Hoi!

 

Vandaag gaat het over doelen stellen, op twee manieren.

Allereerst hebben alle lessen natuurlijk doelen. Ik schrijf elke dag op het bord bij de dagritmekaartjes het doel van de les. Die doelen bespreek ik dan aan het begin van de les en aan het einde van de les evalueren we of het doel is gehaald. Hiernaast is het fijn om per vak en per blok een overzicht te maken van de doelen en deze zichtbaar in de klas op te hangen. Zo kun je met de leerlingen bespreken wat ze dat blok of hoofdstuk per vak gaan leren en kun je hier steeds naar terugverwijzen. Het is mooi om hier één bord voor te gebruiken, waarop alle doelen staan: het doelenbord!

 

Daarnaast, een tweede manier over doelen stellen. Ik vind het een mooi idee om aan het begin van het jaar alle kinderen na te laten denken over wat ze dit jaar willen leren. Het stellen van doelen zorgt voor enorme betrokkenheid en grote motivatie bij de kinderen. Belangrijk hierbij is dat het doel echt alles mag zijn! Dit kan betrekking hebben op een vak, misschien wil een leerling uit jouw groep 8 wel heel graag weten wat mensen nou bedoelen als ze het over ‘de wortel van‘ hebben bij rekenen. Maar het kan ook dat een leerling graag wil leren veter strikken. Nu kun je je af vragen of je tijd hebt om met alle kinderen al hun verschillende doelen te behalen, ‘want we moeten als zoveel’. Maar hoe tof is het als jij een kind kan helpen met iets wat ze echt heel graag willen leren. Wellicht heeft een kind wel een doel wat gebruikt kan worden voor een mooi klassenproject of wat geïntegreerd kan worden in het thema waarin jullie werken. Als het doelen zijn voor de hele klas, kunnen ze natuurlijk ook worden toegevoegd aan het doelenbord. Er is meer mogelijk dan je denkt! En er is niets zo fijn als een trots en gelukkig kind dat zijn of haar eigen gekozen doel heeft behaald. Dat zijn de momentjes waar ik als trotse juf een warm gevoel bij krijg.

 

Belangrijk bij het stellen van doelen is dat ze SMART worden geformuleerd:

Specifiek: beschrijf precies wat er moet worden behaald

Voorbeeld: niet ik wil kunnen rekenen, maar ik wil kunnen optellen tot 10.

Meetbaar: hier schrijf je hoe je uiteindelijk weet dat je het doel hebt behaald.

Voorbeeld: ik kan alle optelsommen tot 10 foutloos maken.

Acceptabel: je moet het doel accepteren. Dat wil zeggen je moet bereid zijn eraan te werken. Het wordt ook wel beschreven als aanwijsbaar: het moet duidelijk zijn wat moet worden gedaan en door wie. Het kan ook staan voor activerend of actiegericht: een doel moet voor actie zorgen.

Realistisch: het doel moet wel haalbaar zijn.

Voorbeeld: het is niet realistisch om voor een kind van 4 een doel op te stellen over optellen tot 10.000.

Tijdsgebonden: wanneer wil je het doel hebben bereikt.

Voorbeeld: over 3 weken is het doel behaald.

 

Een voorbeeld van een SMART doel is dus.

Over 3 weken kunnen alle kinderen van groep 3 optellen tot 10, door alle vragen op het vragenblad foutloos te beantwoorden.

 

Uiteindelijk zullen de doelen ook moeten worden geëvalueerd, daarover later meer.

 

Nu eerst, succes met doelen stellen!

 

Liefs,

Juf Sylvia

Geschreven door

Geef een reactie